Park Střížkov

Přijde Střížkov o svou zeleň?

Vážení sousedé,

obracím se na Vás, jako zástupce petičního výboru s prosbou o propagaci a podpis této petice mezi Vaše sousedy, Vaší rodinu a Vaše přátele.

Dne 5. března vydala městská část souhlasné stanovisko k žádosti souhlasné stanovisko k žádosti o změnu územního plánu pozemku č. parc. 515/41, katastrální území Střížkov, Praha 9, při ulici Lovosická z funkční plochy VV (Veřejné vybavení) a z části funkční plochy ZP (Parky, historické zahrady) na OB - E čistě obytné území s kódem míry využití území „E", zkráceným postupem.

Jako občan Prahy 9 vnímám velice negativně zahušťování urbanisticky stabilizovaného území Proseka a Střížkova. Zvlášť za situace, kdy je na území MČ Praha 9 největší brownfield v Praze, který navíc obsluhuje nejméně vytížená stanice pražského metra - Kolbenova.

Další bytové domy dále napnou již tak přetížené prvky občanské vybavenosti, jakými jsou školky, školy či Poliklinika Prosek a zhoršení parkovací situace na sídlišti.

Řešením je tedy tuto zelenou plochu pojmenovat "Park Střížkov" a tu pak kultivovat, udržovat a užívat v souladu s potřebami obyvatel tohoto sídliště.

S pozdravem,
Josef Platil
776 474 405
www.park-strizkov.cz

Pomozte nám sbírat podpisy pod petici!

Petiční archy jsou k dispozici zde: Petice do schránky a Petice na nástěnku.

Park Střížkov
Takto by podle žadatelů a signatářů petice mohl do budoucích let vypadat park Střížkov. | foto: Petiční výbor Park Střížkov